67 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Dad-ariannu'r heddlu? Ail-ddychmygu system gyfiawnder Cymru

7:30pm, 20/9/21

ar Zoom

Bianca Ali (Mae Bywydau Du o Bwys), Dr Val Ashton, Savanna Jones a Dafydd Llywelyn (Comisiynydd Heddlu a Throsedd)

Dewch i glywed trafodaeth am sut y gallwn ni ail-strwythuro’r system gyfiawnder yng Nghymru er mwyn creu cymunedau diogel. 

Mae rhai yn dadlau y dylid dargyfeirio cyllid yr heddlu i mewn i wasanaethau eraill ar y sail y byddai hynny'n arwain at gymunedau mwy diogel. A ddylen ni ddad-ariannu’r heddlu? Os felly, i ble ddylai’r arian fynd yn lle? Mae 1 ym mhob 3 o garcharorion yn bobl gyda chaethiwed ddifrifol i gyffuriau, felly a ddylen ni gyfreithloni cyffuriau yng Nghymru? A fyddai gwneud hynny yn rhyddhau a chodi arian i’w wario mewn meysydd eraill?

Ymunwch yn y drafodaeth hon, wedi’i drefnu gan y Felin Drafod.

Melin Drafod: llefaru a llafurio dros agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol


Melin Drafod

Melin Dafod

melin drafod: agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol / think tank: a progressive agenda for an independent Wales

post@melindrafod.cymru