10 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Croeso i bawb.

Ymunwch gyda Juliann o Cletwr i wneud cartrefi lliwgar ar gyfer cywion ac eitemau eraill ar thema y Pasg.  Yn ddelfrydol i blant rhwng 2 a 10 ond mae croeso i bawb gymryd rhan!

Rhaid archebu ymlaen llaw.  £3.00.

Rhaid archebu ymlaen llaw  + ar-lein ffi archebu.

Ymlaen llaw yn bersonol yn Cletwr, ac ar-lein yn Tocyn.
Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

events@cletwr.com


Lleoliad y digwyddiad