217 tocyn ar gael

Tocynnau

STAFF - Gweminar Dysgu ac Addysgu: Cydweithio trawsbynciol a rhyngsefydliadol
(Rhaglen Datblygu Staff 2021/22) ( 13/10 - 18/02 )
Am ddimGweminar dysgu ac addysgu: Cydweithio trawsbynciol a rhyngsefydliadol  (Rhaglen Datblygu Staff)

Panel

  • Dr Paula Roberts - Uwch Ddarlithydd Rheolaeth Amgylcheddol, Prifysgol Bangor (Cadeirydd)
  • Dr Hywel Griffiths - Uwch Ddarlithydd, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth
  • Dr Geraldine Lublin - Athro Cyswllt,  Ieithoedd Modern, Prifysgol Abertawe
  • Dr Huw L Williams - Deon y Gymraeg ac Uwch Ddarlithydd mewn Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd 

Bydd y panel yn rhannu eu profiadau ac arfer dda, trwy drafod rhai o'r cyfleoedd ac ystyriaethau wrth annog cydweithio trawsbynciol a rhyngsefydliadol ar draws prifysgolion Cymru a thu hwnt. 

Trefnir y digwyddiad hwn fel rhan o Rhaglen Datblygu Staff y Coleg. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych chi'n gweithio oddi mewn i'r sector Addysg Uwch.  Cysylltwch gyda Lois McGrath (l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk) am fwy o wybodaeth. 


Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Logo Coleg Cymraeg

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

cymorth@colegcymraeg.ac.uk