5 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

 Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

Amcanion

Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:

  • Adnabod a defnyddio elfennau allweddol cyflwyniad rhagorol
  • Datblygu cyflwyniadau effeithiol
  • Bod yn fwy hyderus yn y sgiliau sydd eu hangen i roi cyflwyniadau rhagorol

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n rhoi cyflwyniadau o unrhyw fath

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

[email protected]