21 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Bydd hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg (Keegan & Pennykid)

Nod y weminar 

Mynd i’r afael â’r angen parhaus i lynu wrth y rheoliadau rheoli risg perthnasol os ydynt yn rheoleiddiol neu’r arfer da.     

Canlyniadau Dysgu 

Erbyn diwedd y weminar, bydd cyfranogwyr yn:  

  • Deall y cyfrifoldebau statudol arnyn nhw 
  • Ymwybodol o’r canlyniadau os na fyddant yn glynu wrth y rheoliadau  
  • Dysgu am enghreifftiau go iawn o bethau’n mynd o chwith 
  • Ymwybodol o’r adnoddau cymorth sydd ar gael 

I bwy mae’r sesiwn 

Bydd y sesiwn hon yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n rhan o fesurau rheoli risg naill ai yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn ei fudiad. Gall hynny fod o safbwynt strategol, ariannol, neu weithrediadol. 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk