0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Gig drwy'r dydd i'r teulu cyfan

  • Di-Enw
  • Band Phil Gas
  • Bwncath
  • Meinir Gwilym
  • Elin Fflur
  • Alffa
  • Blodau Papur
  • Band Pres Llanreggub
  • Bryn Fon a'r Band

 

Bydd yr holl arian o werthiant y tocynnau yn mynd i helpu y trueniaid yn yr Wcrain


Cymdeithas Amaethyddol Mon


Lleoliad y digwyddiad