19 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Taith Gerdded a Stori a Gweithgareddau Crefft

Ymunwch â ni am daith gerdded 2k o amgylch Cors Fochno – rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, yng nghwmni’r storïwr PeterStevenson, Justin Lyons – Rheolwr Gwarchodfa Cyfoeth Naturiol Cymrua Thîm Cyforgorsydd Cymru LIFE.

Mae Cors Fochno yn enghraifft brin o gyforgors tir isel ac mae ganddo rôl bwysig iawn i'w chwarae wrth storio carbon o'r atmosffer a helpu yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

THERE IS ONLY A MORNING SESSION NOW. PLEASE MEET AT CLETWR AT 9.30AM UNLESS YOU HAVE ALREADY TOLD US YOU WILL MEET THE TEAM AT CORS FOCHNO.

Sesiwn bore

Cyfarfod yn Cletwr am 9.30yb i drefnu rhannu car i'r rhai sy'n gallu, a gyrru 5 munud i Gors Fochno i barcio. Cerdded o 10yb tan 11.30yb rydag arosiadau ar gyfer straeon. 11.30yb - Dychwelyd i’r maes

parcio ar gyfer gweithgareddau crefft a lluniaeth. 12 canol dydd - dychwelyd i Cletwr.

 

Mae'r daith tua 2k ac mae ar lwybrau pren a llwybrau gwastad. Yn addas ar gyfer teuluoedd gyda phlant 8 oed a throsodd.

 

Os bydd y tywydd yn wlyb iawn a bod rhaid gohirio’r daith gerdded, byddwn yn gohirio tan ddydd Sadwrn 2 Gorff. Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd. Mae toiledau ar gael ar y safle.

 

 

 

 


Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

[email protected]


Lleoliad y digwyddiad