0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, dan adain WISERD, Prifysgol Aberystwyth yn cyflwyno:

‘Bil Deddf yr Undeb gan Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad’

6.00yh – 8.00yh
Nos Iau 24 Hydref 2019
Ystafell Seddon, yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth

Cadeirydd: Emyr Lewis
Siaradwyr: Paul Silk
                  Peter Hain
                  Carwyn Jones
                  Gisela Stuart

Derbyniad am 6.00yh gyda’r cyflwyniadau i gychwyn yn brydlon am 6.20yh.

Mynediad am ddim drwy gofrestru yn unig. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.

Am fwy o wybodaeth am Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad ewch i: https://www.constitutionreformgroup.co.uk/


Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth University

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru The Times / The Sunday Times Good University Guide 2020. Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872 ac mae’n brifysgol addysgu ac ymchwil flaenllaw. Dyfarnwyd iddi Aur yn y Fframwaith a Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (FfRhA) ym mis Mehefin 2018, a chafodd ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times / Sunday Times Good University Guide 2019, y brifysgol gyntaf erioed i ennill y wobr hon am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019, roedd Aberystwyth ar y brig yng Nghymru a Lloegr a’r ail orau o blith prifysgolion y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr. Dengys y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf a gyhoeddwyd yn 2014 bod 95% o’r gweithgaredd ymchwil a gyflwynwyd gan Aberystwyth o safon sydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae’n gymuned o ddeutu 9,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, â’r nod o ddarparu addysg ac ymchwil sydd yn ysbrydoli mewn awyrgylch gefnogol, greadigol ac eithriadol. Elusen gofrestredig rhif 1145141.

cyfathrebu@aber.ac.uk