5 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Cwrs hyfforddi diogelu lefel 1 Cymraeg yw hon (7pm i 9pm).

Sesiwn rhithiol Cymraeg dros Zoom.

Trefnwyd gan Capel Tabernacl Caerdydd croeso i bawb

Mae'r cwrs ar gyfer y rhai sy'n gwirfoddoli gyda phlant ac oedolion bregus neu sy'n gyfrifol am weithgareddau (e.e. blaenoriaid /ymddiriedolwyr) o fewn eglwysi o Undeb Bedyddwyr Cymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac sy'n dilyn polisïau a gweithdrefnau'r Panel Diogelu Cydenwadol.

Bydd angen i chi fynychu'r sesiwn gyfan er mwyn derbyn eich tystysgrif.


Panel Diogelu Cydenwadol Interdenominational Safeguarding Panel