5 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Amser y Dyfu am Cletwr Caffi - Noson o sgyrsiau am ddim gyda chawl, te a chacen

Huw Richards - Cynllunio eich gardd - Helpwch i ddylunio gardd gymunedol newydd yn Neuadd Llanfach, Taliesin gyda Huw

Ann Owen - Llysiau i dyfu mewn mannau bach - Bydd Ann, garddwr marchnad lleol, yn trafod beth i'w dyfu

Hub Hadau Cymru - Cydweithfa sy'n tyfu hadau, yn gwerthu mathau a dyfwyd yng Nghymru, wedi'u cynhyrchu'n agroecolegol ac wedi'u peillio'n naturiol

Rhaid archebu  via www.tocyn.cymru neu ebost [email protected]


Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

[email protected]


Lleoliad y digwyddiad