38 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael. Byddwn yn cynnal sesiwn gwybodaeth i ymgeiswyr rhithwir, 28 Mehefin 2022 am hanner dydd. Pwrpas y sesiwn yw rhoi gwybodaeth i chi am rôl Chief of Staff yn ACC a sut brofiad yw gweithio i ni.

Bydd yn sesiwn rhyngweithiol, felly mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau. Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal ar Microsoft Teams.


Welsh Revenue Authority

Welsh Revenue Authority

At the Welsh Revenue Authority (WRA), we’re responsible for collecting and managing two devolved Welsh taxes; Land Transaction Tax and Landfill Disposals Tax, on behalf of the Welsh Government. The revenue we raise funds public services, like the NHS and schools, in communities across Wales.

For further information, please visit gov.wales/wra

[email protected]