20 tocyn ar gael

Tocynnau

Adult £15.00
Concession £7.50

Storïwraig Cath Little

Gweithdy Adrodd Straeon i Ddechreuwyr 

Dydd Sul 25fed Hydref 2020 2yp-5yp yn The Old Rectory, Llanfachraeth, Ynys Môn LL65 4YA

Mae dweud straeon yn dod yn naturiol i fodau dynol: dyna sut rydyn ni wedi trosglwyddo gwybodaeth o gwmpas am filoedd o flynyddoedd!  Ond yn y dyddiau technolegol hyn, mae pobl yn llai hyderus nag erioed am rannu straeon ag eraill. Ond mae hi yn ein hesgyrn i adrodd straeon: rydyn ni i gyd yn storïwyr.

Bydd y Storïwr o Gaerdydd, Cath Little, yn eich tywys trwy rai ymarferion syml a fydd yn eich helpu i gymryd eich camau cyntaf wrth adrodd stori ac wrth ddod o hyd i ffyrdd o stori.

Os gallwch chi, dewch â stori yr hoffech chi weithio gyda hi ... stori draddodiadol neu'n stori bersonol neu'n stori i wneud synnwyr o'r byd rydyn ni'n byw ynddo.

Nid oes angen profiad o gwbwl!  Tocynnau £15 (consesiwn £7.50)

Cath Little

Mae gan y Storïwr a’r Canwr o Gaerdydd, Cath Little, “hud garw” yn ei llais ac yn ei geiriau “mae rhodd y stori yn disgleirio drwyddo”.  Mae hi'n cydnabod bod gan straeon y pŵer i'n cysylltu â'n gilydd, i’r tir ac i'r bobl a fu unwaith yn byw yma.

Mae Cath yn tynnu ysbrydoliaeth o'i threftadaeth Wyddelig a Seisnig ac o'i mamwlad yng Nghymru.  Mae Cath yn angerddol am rannu'r trysorau hynafol hyn, rhoddion gan yr hynafiaid. Mae hi'n credu bod straeon yn perthyn i ni i gyd ac i fod i gael eu clywed.

Hi yw awdur Glamorgan Folk Tales for Children, a gyhoeddwyd gan The History Press.

Mae Cath wedi adrodd straeon mewn gwyliau adrodd straeon yng Nghymru a thu hwnt, ac mae'n adrodd yn rheolaidd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.  Mae hi hefyd yn adrodd straeon mewn ysgolion lleol ac yn rhedeg cylch adrodd straeon yn Oasis, elusen yng Nghaerdydd sy'n cynnig croeso cynnes o Gymru i ffoaduriaid a cheiswyr lloches.
Anadlu

Claire Mace

Digwyddiadau adrodd straeon, cerddoriaeth a chelfyddyd werin ar Ynys Môn a thu hwnt.

Trefnir Anadlu gan Claire Mace, storïwr, cantores, ac athrawes ioga o Sir Fôn, a leolir yng Ngogledd Cymru.

//

Storytelling, music and folk arts events on Ynys Môn and beyond.

Anadlu is organised by Claire Mace, a storyteller, singer, and yoga teacher based on the island of Ynys Môn, situated in North Wales.

claire@anadlu.com


Lleoliad y digwyddiad