0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Bydd Cyngor y Gweithlu Addysg, mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru, yn cynnal ei drydydd digwyddiad 'Siarad yn Broffesiynol' ddydd Llun, 22 Hydref 2018 yn Theatr Reardon Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

Rydym wedi gwahodd y cyflwynydd teledu a'r naturiaethwr Iolo Williams, a Sue Williams, Uwch Gynghorydd Addysg Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC) i drafod rôl natur a'r awyr agored mewn addysg fodern Gymreig a'r buddion iechyd a lles cysylltiedig.

Mae Iolo yn wyneb cyfarwydd i gynulleidfaoedd Cymru, ar ôl cyflwyno nifer o gyfresi poblogaidd yn y Gymraeg a'r Saesneg ar BBC Cymru ac S4C, gan gynnwys ei gyfres ddiweddaraf, 'Iolo's Snowdonia'.

Sue Williams yw'r Uwch Gynghorydd Addysg DAAC.

Caiff y siaradwyr eu croesawu gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC.

Bydd y gynulleidfa hefyd yn cael y cyfle i roi eu cwestiynau i'r siaradwyr yn ogystal â'r Ysgrifennydd Cabinet dros addysg yn ystod sesiwn holi ac ateb yn dilyn eu cyflwyniadau.

Yn cyflwyno'r noson fydd gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Catrin Haf Jones.

Bydd y drysau'n agor am 18:30 am gofrestru a lluniaeth gyda'r cyflwyniadau yn dechrau am 19:00. Mae'r tocynnau am ddim ac maent ar gael o'n tudalen Tocyn ar sail y cyntaf i'r felin.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch digwyddiadau@cga.cymru neu ffoniwch 029 2046 0099.


Cyngor y Gweithlu Addysg

CGA / EWC

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru / The Education Workforce Council regulates education practitioners in Wales


Lleoliad y digwyddiad