19 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Grŵp jazz o Ganolbarth Cymru sydd â chast treigl o gymeriadau cerddorol, a'r rheiny'n cyflwyno jazz yn arddull y sipsiwn a jazz Americanaidd, gan gynnwys caneuon gan Louis Armstrong ... i'n hatgoffa o'r 1930au!

Nifer cyfyngedig o docynnau ar gael ymlaen llaw gan Cletwr £9 i oedolion, £20 am deulu, £11.50 Teulu un-Rhiant +  ar-lein ffi archebu.

https://www.traveline.cymru/
Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

events@cletwr.com


Lleoliad y digwyddiad