18 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.DEWCH YNGHYD CEREDIGION – CRYFDER YN EICH CYMNUED

Beth yw'r prosiect?

Mae prosiect Dewch Ynghyd Ceredigion yma i hybu gwydnwch yn eich cymuned!

 

Trwy gyd-ddarparu a datblygu gweithdai cymunedol a sesiynau hyfforddi, dysgu a lles yng Ngheredigion, nod y prosiect yw darparu sgiliau i bobl helpu i reoli eu lles meddwl ac ailadeiladu gwydnwch o   fewn cymunedau

Gall sesiynau’r prosiect ymdrin â phynciau fel…

Cysylltwch am fwy o wybodaeth!

 

  • Ymwybyddiaeth iechyd meddwl
  • Bywyd gwledig a iechyd meddwl
  • Sut i sefydlu grŵp cymunedol
  • Sut i siarad â'ch meddyg teulu a hunan-eiriolaeth
  • Sgiliau Bywyd
  • Cymorth cymheiriaid yn y gweithle
  • Technegau ymlacio
  • Rheoli straen a phryder

Am ddim.

Cysylltwch  am fwy o wybodaeth!

Ebost: [email protected]  Ffon: 01970 626225

 


 


Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

[email protected]


Lleoliad y digwyddiad