37 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Brigyn - Cyngerdd + Lansio Albwm Lloer

‘LLOER’ yw 7fed albwm Brigyn mewn 15 mlynedd.

Mae’n gasgliad o ganeuon newydd, ynghyd â thraciau sy’n deillio o berfformiadau a sesiynau byw arbennig, sy’n crynhoi rhan ychwanegol o hanes Brigyn dros y ddegawd a hanner diwethaf.
Ymysg y traciau gaeafol, hiraethus, twymgalon, mae cyfoeth o gyfranwyr - yn cynnwys Bryn Terfel, Linda Griffiths (Plethyn), Meinir Gwilym a Gareth Bonello. (The Gentle Good).

Bywgraffiad

BRIGYN yw’r brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd Cymru. Ers rhyddhau eu CD cyntaf yn 2004, mae eu cerddoriaeth melodig wedi cael ei chwarae yn gyson ar donfeddi radio a theledu yma yng Nghymru a thros y byd.

Mae sŵn unigryw Brigyn wedi eu galluogi i berfformio ym mhrif wyliau gwerinol Prydain, o’r Sesiwn Fawr
a’r Green Man Festival yng Nghymru i’r Celtic Connections, Yr Alban. Maent yn adnabyddus am eu fersiwn unigryw Gymraeg o ‘Hallelujah’ gan Leonard Cohen, a nifer o ganeuon cyfoes gwreiddiol. Fe enillon nhw’r wobr am y gân orau yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Dingle, Iwerddon.


Brigyn

brigyn

BRIGYN yw band cerddorol y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd Cymru. 

Ers rhyddhau eu CD cyntaf yn 2004, mae eu cerddoriaeth melodig wedi cael ei chwarae yn gyson ar donfeddi radio, a’r teledu yma yng Nghymru a thros y byd. 

Mae eu sŵn unigryw wedi galluogi nhw berfformio ym mhrif ŵyliau gwerinol Prydain, o’r Green Man Festival, i’r Celtic Connections, Glasgow. Maent yn enwog am eu fersiwn unigryw o Hallelujah gan Leonard Cohen a nifer o glasuron cyfoes Cymraeg. Fe enillon nhw’r wobr am gân orau yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Dingle, Iwerddon. 

Mwy o wybodaeth: www.brigyn.com

info@brigyn.com