18 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Digwyddiad arbennig i ddathlu cyhoeddi cerddi Menna Elfyn yn y Gatalaneg yng nghwmni’r bardd a’i chyfieithydd Silvia Aymerich yn y Senedd ar nos Fercher, 18fed o Fedi am 6 o'r gloch

Gweinir gwin a lluniaeth ysgafn.

Ymunwyd gan siaradwyr Menna Elfyn (Llywydd Wales PEN Cymru), Carles Torner (Prif Weithredwr PEN Rhyngwladol), Eluned Morgan AC (Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol) a'r Athro Elin Haf Gruffydd Jones (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant).

Noddir ac anerchiad gan Elin Jones AC.

 

 

Trefnir gan Wales PEN Cymru a Chyfnewidfa Lên Cymru. Gyda diolch i'n partneriaid: Mercator Rhyngwladol, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, PEN International, Institut Ramon Llull, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. 


Cyfnewidfa Lên Cymru

logo

Cyffordd gyfieithu yw Cyfnewidfa Lên Cymru sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor.

Asiantaeth fechan ydym sy'n ffenest rhwng Cymru a'r byd: yn hwyluso gwerthu hawliau cyfieithu, yn gweinyddu grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr, yn weithdy sy'n tynnu ynghyd awduron a chyfieithwyr, yn llyfrgell o gyfieithiadau, ac yn guradur digwyddiadau llenyddol rhyngwladol.

Mae cyfieithu llenyddol yn chwarae rhan hanfodol mewn ecoleg bregus. Mae parch at bobl a'u cyd-destun yn y byd yn hanfodol wrth gyfnewid diwylliant. Rydym yn ymdrechu i deithio mewn modd ymwybodol, gan holi'n gyson pam a sut.

 

//

 

Wales Literature Exchange is the translation junction connecting writers, translators and publishers in Wales and abroad.

Wales Literature Exchange is committed to literary translation as a necessary element in a delicate ecology. Respect for human relations and their context in the world are vital to international exchange, and so we travel consciously, always asking why and how.

The Exchange is small, but many things: an agency facilitating the sale of translation rights, a translation grant fund for publishers, a workshop bringing together writers and translators, a library of translations, and a curator of translation events. In essence, we are a window between Wales and the world.

cyfnewidfalencymru@gmail.com