10 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Estynnir croeso cynnes i chi ymuno â ni ar gyfer diwrnod o gyfieithu a thrafodaeth yn Arad Goch, Aberystwyth.

Ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu 2019, mae Cyfnewidfa Lên Cymru, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau a Wales PEN Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd dau awdur nodedig – sef Golan Haji, bardd a chyfieithydd Cwrdaidd-Syriaidd a Samira Negrouche, bardd ac awdur Ffrangeg o Algeria – yn cyflwyno seminar gyhoeddus am eu gwaith yng Nghanolfan Arad Goch yn Aberystwyth.

Dilynir hyn gan weithdai cyfieithu yn canolbwyntio ar un neu ddwy o’u cerddi. Cloir y diwrnod gyda thrafodaeth ar gyfer cyfieithwyr (a’r sawl sydd â diddordeb yn y grefft o gyfieithu) ar sut y gellir cefnogi gwaith cyfieithwyr yng Nghymru yn y dyfodol. Arweinir y gweithdai gan Mererid Hopwood a Zoë Skoulding. Ceir rhagor o fanylion am y beirdd ac arweinwyr y gweithdai isod. 

Am fwy o wybodaeth am y gweithdai, cliciwch yma

 

Trefn y dydd:

12-2pm: Cinio a seminar gyhoeddus gan Golan Haji a Samira Negrouche

2-4pm: Gweithdai Cyfieithu

4-5pm: Trafodaeth ar gyfer Cyfieithwyr

 

Cyhoeddir y cerddi a ddewisir ar gyfer y gweithdai ar wefan Cyfnewidfa Lên Cymru yn fuan.

Welwn ni chi yno!

Cyfnewidfa Lên Cymru, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau & Wales PEN Cymru

 

Bywgraffiadau:

Mae Golan Haji yn fardd a chyfieithydd o Syria-Gwrdaidd sydd ag ôl-radd mewn patholeg. Ganwyd ef ym 1977 yn Amouda, tref Gwrdaidd yng Ngogledd Syria. Astudiodd feddygaeth ym Mhrifysgol Damascus. Bellach mae'n byw yn mwrdeistref Saint Denis, Paris. Cyhoeddodd bedair cyfrol o farddoniaeth mewn Arabeg: Galwodd oddi fewn i'r Tywyllwch(2004), Fe wêl rhywun ti fel bwystfil (2008), Mae'r Hydref yma'n hudol ac eang (2013), Graddfa Anaf (2016). Cyhoeddwyd A Tree Whose Name I Don't Know gan A Midsummer Night's Press, Efrog Newydd (2017) yn gyfieithiad i'r Saesneg o'i waith gan Stephen Watts. Cyfieithwyd ei waith i nifer o ieithoedd. Mae ei gyfieithiadau o'r Saesneg ac o’r Ffrangeg yn cynnwys gwaith gan Mark Strand, Robert Louis Stevenson ac Alberto Manguel ymysg eraill. Cyhoeddodd Tan y Rhyfel yn 2016, sef cyfrol o ryddiaith yn seiliedig ar gyfweliadau gyda menywod o Syria. 

Mae Samira Negrouche (1980) yn fardd a chyfieithydd Ffrangeg Amasicht-Algeraidd sydd yn byw yn y brifddinas, Alger. Hyfforddodd yn wreiddiol fel meddyg ond ymroddodd yn llwyr i ysgrifennu, cyfansoddi, cyfieithu a phrosiectau creadigol. Cyhoeddodd chwe chyfrol o farddoniaeth a sawl llyfr celf gan gynnwys A l'ombre de Grenade (2003), Le Jazz des oliviers (2010) a Six arbres de fortune autour de ma baignoire (2017) a'i chyfrol ddiweddaraf yw Quai 2I1, partition à trois axes (2019). Mae'n cyfieithu barddoniaeth Arabeg i'r Ffrangeg ac yn hybu barddoniaeth gyfoes Ffrangeg-Algeraidd. Golygodd y flodeugerdd Quand l'Amandier fleurira (2012) a chreodd sioe farddonol Soleils sy'n cyflwyno barddoniaeth Ffrangeg-Algeraidd o'r 1930au hyd heddiw. Mae'n cydweithio'n aml gydag artistiaid gweledol a cherddorion gan gynnwys Marianne Piketty, Katerina Fotinaki, Lionel Martin a Bruno Helstroffer, a fu'n rhan o Quai 2I1 yn 2018, ynghyd â'r artist graffeg Ali Silem, a gydweithiodd gyda hi ar yr osodwaithBâton/Totemin 2016. Mae hi'n un o brie leisiau ei gweld gyda'i barddoniaeth wedi ei chyfieithu i dros ugain o ieithoedd. Mae wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau llenyddol a barddonol rhyngwladol ac fe'i gwahoddir yn fynych i ddarllen, darlithio a chynnig dosbarthiadau meistr. 

Ganed Mererid Hopwood yng Nghaerdydd. Wedi iddi raddio mewn Sbaeneg ac Almaeneg o Brifysgol Aberystwyth, astudiodd ar gyfer doethuriaeth mewn Llenyddiaeth Almaenig yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain. Ers hynny bu’n  dysgu ieithoedd ym Mhrifysgol Abertawe ac mewn ysgolion yng Nghymru. Bellach mae’n  Athro ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Hi oedd y fenyw gyntaf i ennil  Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol (2001) a ddwy flynedd yn ddiweddarach, fe enillodd Coron y Brifwyl. Yn 2008, enillodd ei chyfrol O Ran y Fedal Ryddiaith. Enillodd ei chyfrol Nes Draw wobr Llyfr y Flwyddyn 2016 yn y categori Barddoniaeth ac fe’i dewiswyd ar gyfer Silff Lyfrau Cyfnewidfa Lên Cymru yn yr un flwyddyn.

Mae Zoë Skoulding yn fardd, cyfieithydd, golygydd a beirniad. Cyhoeddodd bedair cyfrol o farddoniaeth, gan gynnwys The Museum of Disappearing Sounds (Seren, 2013) a Remains of a Future City (Seren, 2008), sydd yn cynnwys cerddi sydd wedi eu cyfieithu’n eang. Mae ei chyfieithiadau ei hun yn cynnwys casgliad gan y bardd o Lwcsembwrg Jean Portant, In Reality (Seren, 2013) a chyd-cyfieithiad gydag ef o Poland/1931 gan Jerome Rothenberg i’r Ffrangeg.  Mae hi’n Ddarllenydd yn yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaeth a Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor ac fe fu’n olygydd Poetry Wales rhwng 2008 a 2014. Cyfarwyddodd y rhwydwaith AHRC Poetry in Expanded Translation (2017-18), a ddaeth â beirdd a chyfieithwyr ynghyd ar gyfer cyfres o gyfarfyddiadau rhyngwladol.  


Cyfnewidfa Lên Cymru

logo

Cyffordd gyfieithu yw Cyfnewidfa Lên Cymru sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor.

Asiantaeth fechan ydym sy'n ffenest rhwng Cymru a'r byd: yn hwyluso gwerthu hawliau cyfieithu, yn gweinyddu grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr, yn weithdy sy'n tynnu ynghyd awduron a chyfieithwyr, yn llyfrgell o gyfieithiadau, ac yn guradur digwyddiadau llenyddol rhyngwladol.

Mae cyfieithu llenyddol yn chwarae rhan hanfodol mewn ecoleg bregus. Mae parch at bobl a'u cyd-destun yn y byd yn hanfodol wrth gyfnewid diwylliant. Rydym yn ymdrechu i deithio mewn modd ymwybodol, gan holi'n gyson pam a sut.

 

//

 

Wales Literature Exchange is the translation junction connecting writers, translators and publishers in Wales and abroad.

Wales Literature Exchange is committed to literary translation as a necessary element in a delicate ecology. Respect for human relations and their context in the world are vital to international exchange, and so we travel consciously, always asking why and how.

The Exchange is small, but many things: an agency facilitating the sale of translation rights, a translation grant fund for publishers, a workshop bringing together writers and translators, a library of translations, and a curator of translation events. In essence, we are a window between Wales and the world.

cyfnewidfalencymru@gmail.com