60 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Ymunwch â Chomisiynydd Cenedlaethau' r Dyfodol Cymru wrth iddi drafod yr heriau a' r cyfleoedd sy' n wynebu Cymru heddiw ac yn y dyfodol. Fel yr unig wlad yn y byd sy'n deddfu ar gyfer cenedlaethau' r dyfodol, ac un o lwyddiannau mwyaf datganoli, bydd Sophie Howe yn trafod effaith Deddf Llesiant Cenedlaethau' r dyfodol ar Gymru a' r byd. 


Cynulliad Cenedlaethol Cymru