0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Gall Adfywio Cymru a Chynllun Gwobrau 'Eco Churches' eich helpu i leihau eich ol troed carbon, addasu ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd a byw'n fwy cynaliadwy.  

Dewch i glywed wrth rhai sydd wedi cychwyn ar eu taith 'eco' ac am gyfle i siarad a thrafod rhai materion fel defnydd egni, gwastraff,  gwella eich tir ar gyfer bywyd gwyllt, cysylltu'n fwy effeithio gyda'ch cynulleidfa a'r gymuned ehangach... a llawer mwy....

Rydym yn cyfyngu i ddau o bob eglwys i ddechrau. 


Renew Wales/Adfywio Cymru

Supporting people to act against climate change.  Yn cefnogi pobl i weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Renew puts communities in touch with peer mentors who are willing to share their knowledge and experience to inspiresupport and enable others, and stimulate action on climate change at a community level. 

Mae Adfywio Cymru yn cefnogi cymunedau a grwpiau i fynd i'r afael  ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, a mentora. 

info@renewwales.org.uk