67 tocyn ar gael

Tocynnau

Diwygio AGA yng Nghymru: Aros ar Drac / The Reform of ITE in Wales: Staying on Track ( 11/12 - 24/03 ) Am ddimMae’n bleser gan CGA wahodd partneriaethau AGA a phartïon eraill â diddordeb i weithdy rhyngweithiol ar-lein sy'n canolbwyntio ar y thema 'Aros ar Drac'.

Bydd y digwyddiad hwn, sy’n cael ei gyflwyno gan yr Athro John Furlong a Dr Hazel Hagger, yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddechrau paratoi at 2021/22. Byddant hefyd yn rhannu eu profiadau o’r broses diwygio hyd yma, gan ddathlu cyflawiadau, ystyried heriau a dysgu ar y cyd.  

Bydd y diwrnod yn cwmpasu tair thema sy’n mynd i wraidd y diwygiadau. Mae’r tair thema fel a ganlyn:

  • Cydadeiladu a llywodraethu – Byw’r bartneriaeth  
  • Mentora
  • Integreiddio gwybodaeth rhwng prifysgolion ac ysgolion

Ymunwch â ni wrth rannu’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu, a dathlu’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni yng Nghymru hyd yma.


Cyngor y Gweithlu Addysg

CGA / EWC

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru / The Education Workforce Council regulates education practitioners in Wales

media@ewc.wales