0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Trosolwg o ganllaw cyfryngau cymdeithasol Comisiynydd y Gymraeg ac enghreifftiau o arfer da.

 

 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

Amcan y sesiwn

I gyflwyno egwyddorion defnyddio'r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Amcanion dysgu

Erbyn diwedd y webinar bydd mynychwyr yn:

  • Ymwybodol o brif egwyddorion canllaw'r Comisiynydd ar ddefnyddio'r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol
  • Gwybod am y cymorth sydd ar gael gan dîm Hybu'r Comisiynydd i elusennau a sefydliadau trydydd sector
  • Ymwybodol o enghreifftiau o arfer da gan eraill o safbwynt defnyddio'r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol

 

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn

Staff â chyfrifoldeb dros gyfryngau cymdeithasol mewn sefydliad. Nid yw'n addas ar gyfer staff mewn sefydliadau sy'n gweithredu safonau mewn perthynas â'r Gymraeg. Os ydych yn ansicr, cysylltwch ar hybu@comisiynyddygymraeg.cymru

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk