0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mae ein system fwyd ar gyfyl newid mawr o achos Covis-19. Mae gan grwpiau bwyd cymunedol gyfle i arwain y ffordd gan ein bod yn agos at bobl ac yn hyblyg i symud yn gyflym.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cymell awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill i weithio gyda chyfranddalwyr lleol i gynllunio ar gyfer y dyfodol hir dymor, ond sut allwn ddechrau'r broses?


Dewch i ddarganfod beth sy'n mynd ymlaen yn barod, rhannu'ch profiadau a chael eich ysbrydoli am y camau nesaf.


Renew Wales/Adfywio Cymru

Supporting people to act against climate change.  Yn cefnogi pobl i weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Renew puts communities in touch with peer mentors who are willing to share their knowledge and experience to inspiresupport and enable others, and stimulate action on climate change at a community level. 

Mae Adfywio Cymru yn cefnogi cymunedau a grwpiau i fynd i'r afael  ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, a mentora. 

info@renewwales.org.uk