16 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnal sesiwn ar-lein cyfrwng Cymraeg wedi'i hanelu at grwpiau cymunedol ac elusennau ledled Cymru i ddweud mwy wrthych chi am ein grantiau.

Rydyn ni yma i helpu ac eisiau siarad â chi am eich syniadau i gefnogi eich cymuned i ffynnu. Mae gwybodaeth am ein grantiau ar y ddolen hon: http://cronfagymunedolylg.org.uk/cymru  

Ymunwch â ni yn y sesiwn ariannu ar-lein hon i gael gwybod mwy. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn ystod y digwyddiad byw.  

Ar Microsoft Teams fydd y sesiwn yn cael ei chynnal a byddwn yn anfon e-bost atoch gyda'r ddolen ymlaen llaw. 

(Os hoffech ymuno â sesiwn cyfrwng Saesneg, rhowch wybod i ni a gallwn anfon manylion atoch am sesiynau sy’n cael eu trefnu ar ddyddiadau eraill.)  


Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol / The National Lottery Community Fund

The National Lottery Community Fund logo

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol.  

The National Lottery Community Fund supports the aspirations of people who want to make life better for their communities across the UK. We are responsible for giving out 40% of the money raised by the National Lottery. 

 

wales@tnlcommunityfund.org.uk