3 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Arglwydd Thomas o Gwmgïedd

Ymunwch â ni am Ddarlith Gyhoeddus gan yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, Canghellor newydd Prifysgol Aberystwyth.


‘Justice in Wales - the task of the Commission’


Bydd cyn Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr yn trafod ei waith fel Cadeirydd y Comisiwn Cyfiawnder, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i edrych ar gyfleoedd i wella'r system gyfiawnder a phlismona yng Nghymru.
 

6.00yh - 8.00yh
Dydd Iau 22 Mawrth 2018
Prif Neuadd, Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3FE


Trefn y noson
6.00yh    Derbyniad Croesawu
6.30yh    Darlith Gyhoeddus gyda sesiwn Holi ac Ateb
8.00yh    Diwedd


Mynediad am ddim drwy gofrestru yn unig. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.


Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth University

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872 ac mae’n brifysgol addysgu ac ymchwil flaenllaw. Cafodd ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times / Sunday Times Good University Guide 2018. Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, Aberystwyth oedd y brifysgol orau yng Nghymru o ran boddhad cyffredinol, ac roedd yn un o’r pump prifysgol prif-ffrwd uchaf yn y Deyrnas Unedig. Dengys y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, 2014, bod 95% o weithgaredd ymchwil a gyflwynwyd gan Aberystwyth o safon sydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae’n gymuned o 10,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, a’i nod yw creu cyfleoedd, ymchwil rhagorol sy’n creu effaith, addysgu sy’n ysbrydoli, meithrin cysylltiadau â’r byd, gweithio mewn partneriaeth a buddsoddi yn ein dyfodol.


Lleoliad y digwyddiad