34 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Dewch i drafod papur trafod newydd Melin Drafod sy'n amlinellu rhai syniadau ar gyfer dyfodol y system ynni gyda'r prif awdur Bethan Sayed o Melin Drafod, Meleri Davies o Ynni Ogwen, Robin McAlpine o'r Commonweal a Cadeirydd Melin Drafod Talat Chaudhri. 

 

 


Melin Drafod

Melin Dafod

melin drafod: agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol / think tank: a progressive agenda for an independent Wales

[email protected]