60 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mae Ynni Dyfodol Cymru yn rhoi cyfle unigryw i glywed gan arbenigwyr ar draws ein system ynni wrth roi cyfle i unigolion, sefydliadau a busnesau gwrdd, rhwydweithio a gwneud busnes.

Byddwn yn trafod cynnydd tuag at ail-beiriannu system ynni Cymru ac opsiynau yn y dyfodol ar gyfer mynd i'r afael â'r her o dderbyn y galw cynyddol am bŵer carbon isel ar draws pob sector o'r gymdeithas wrth inni symud tuag at Gymru sero net.

Ynni Dyfodol Cymru yw’r gynhadledd i fod yn bresennol ar gyfer pawb sy’n ymwneud â diwydiant ynni adnewyddadwy Cymru ’. Mae'r digwyddiad yn denu datblygwyr, uwch wneuthurwyr polisi, datblygwyr technoleg a phrosiectau, rheoleiddwyr, cynghorwyr, cwmnïau cadwyn gyflenwi a llawer mwy o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol.


RenewableUK Cymru

RenewableUK Cymru

We are the award-winning trade body for clean energy and sustainable infrastructure in Wales.

We make Wales a better place by helping our members succeed, reducing barriers to community energy projects, helping shape policy and engaging with the public.

sara.powell-davies@renewableuk.com


Lleoliad y digwyddiad