145 tocyn ar gael

Tocynnau

Member Early Bird; £50 + VAT (£60)
For members of RenewableUK, charities or NGOs ( 11/03 - 16/04 )
£60.00
Non Member Early Bird; £80 + VAT (£96) ( 11/03 - 16/04 ) £96.00Mae Ynni Dyfodol Cymru yn rhoi cyfle unigryw i glywed gan arbenigwyr ar draws ein system ynni wrth roi cyfle i unigolion, sefydliadau a busnesau gwrdd, rhwydweithio a gwneud busnes.

Byddwn yn edrych ar y cyfleoedd ac yn asesu'r opsiynau ar gyfer goresgyn yr her blygu meddwl sy'n ein hwynebu wrth ail-ddychmygu ein system ynni i ddarparu ar gyfer siâp a graddfa'r galw am bŵer carbon isel yn y dyfodol wrth inni symud tuag at Gymru sero net.

Ynni Dyfodol Cymru yw’r gynhadledd i fod yn bresennol ar gyfer pawb sy’n ymwneud â diwydiant ynni adnewyddadwy Cymru’. Mae'r digwyddiad yn denu datblygwyr, uwch wneuthurwyr polisi, datblygwyr technoleg a phrosiectau, rheoleiddwyr, cynghorwyr, cwmnïau cadwyn gyflenwi a llawer mwy o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol.


RenewableUK Cymru

RenewableUK Cymru

We are the award-winning trade body for clean energy and sustainable infrastructure in Wales.

We make Wales a better place by helping our members succeed, reducing barriers to community energy projects, helping shape policy and engaging with the public.

sara.powell-davies@renewableuk.com


Lleoliad y digwyddiad