20 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.‘Creu cadwynau cyflenwi bwyd byrrach’

Mae yna ddiddordeb cryf mewn bwyd lleol o ganlyniad i Covid a Brexit, ac mae prosiectau cymunedol mewn lle da i greu a chryfhau cadwynau bwyd lleol.  Efallai eu bod yn tyfu bwyd eu hunain, neu efallai yn helpu creu marchnadoedd i ffermwyr a thyfwyr lleol drwy chanolfannau bwyd neu i werthu’n uniongyrchol.  Gallent hefyd helpu datblygu diwylliant bwyd bywiog sy’n enyn ymddiried a diddordeb mewn bwyd lleol. Gall hyn arwain pobl i weld eu hun fel dinasyddion yn hytrach na dim ond cwsmeriaid a all mewn tro arwain at fentrau newydd o fewn y gadwyn.

Siaradwyr:

Katie Hastings, (Mach Maethlon, Machynlleth). 'Cynhyrchu a gwerthu llysiau.'

Andrea Sanders,( Yr Ardd, Llandysul). 'Cynlluniau tyfu cymunedol a cadwynau cyflwenwi byrrach i ffermwyr stoc.'

Tom Cowcher, (Ffarmwr organig a Chynghorydd Cymunedol, Ceredigion). 'Prynu o farchnadoedd ffermwyr lleol.' 

Alex Cook, (Prosiect Economi Sylfaenol, Cyngor Sir Gaerfyrddin.) 'Bwyd lleol ar y plat gyhoeddus'. 

Ymunwch a ni a chyfrannwch eich meddyliau a’ch barn i’r pwnc hynod ddiddorol yma.

Mae’r digwyddiad yma yn adeiladu ar y ddau ddigwyddiad Bwyd o’r Gwreiddiau blaenorol a hefyd sgyrsiau wedi’u cefnogi gan Adfywio Cymru rhwng grwpiau bwyd yn y Canolbarth. 

 


Renew Wales/Adfywio Cymru

Supporting people to act against climate change.  Yn cefnogi pobl i weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Renew puts communities in touch with peer mentors who are willing to share their knowledge and experience to inspiresupport and enable others, and stimulate action on climate change at a community level. 

Mae Adfywio Cymru yn cefnogi cymunedau a grwpiau i fynd i'r afael  ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, a mentora. 

info@renewwales.org.uk