32 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Noson o ganu a hwyl yng nghwmni artistiaid lleol - Meinir Gwilym, y Brodyr Magee & Côronwy

Bydd digon o hwyl i gael yng nghwmni'r ddau artist lleol yn awditoriwm Theatr Fach Llangefni. Bydd bar newydd sbon y theatr ar agor ar gyfer y digwyddiad hefyd.

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i gefnogi gan Gronfa Ynys Môn Oed-Gyfeillgar, Cyngor Sir Ynys Môn.


Theatr Fach Llangefni

Theatr Fach Llangefni

Theatr wedi'i lleoli yng nghalon Ynys Môn. Theatr hanesyddol sydd wedi bod yn mynd o nerth i nerth ers 1955.

[email protected]