53 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Cynhadledd ble gall pobl gyflwyno, arddangos, a thrafod defnydd o dechnoleg mewn cyd-destun Cymraeg. 

Mae'n cynnwys cymysgedd o sesiynau a gweithdai sydd wedi eu trefnu o flaen llaw a rhai anffurfiol a drefnir ar y dydd. 

Dewch i ddangos a rhannu beth rydych chi wedi bod yn gweitho arnyn nhw dros y flwyddyn ddiwethaf!

Croeso cynnes i bawb. Mynediad am ddim.

Diolch i S4C a Chanolfan S4C Yr Egin am gefnogi'r digwyddiad hwn.

Manylion pellach ar raglen a threfniadau: Hacio'r Iaith 2019

haciaith.com/


Hacio'r Iaith


Lleoliad y digwyddiad