9 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

 

 

Amcanion

Achrededig gan Agored Cymru

Eich galluogi i ddeall rôl yr hwylusydd, gan hybu'ch sgiliau presennol a dysgu sgiliau a thechnegau hwyluso amrywiol i chi.

 

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu’r cwrs yma byddwch yn gallu ....

  • Disgrifio egwyddorion o gyfranogi, hwyluso ac adeiladu consensws yn effeithiol
  • Gwerthuso sgiliau allweddol a gwerthoedd a ddefnyddir mewn hwyluso
  • Rhoi technegau adeiladu consensws ar waith
  • Gweithredu ystod o dechnegau cwestiynu
  • Dangos amrywiaeth o dechnegau pleidleisio a graddio
  • Nodi ffyrdd i fod yn fwy pendant
  • Deall ffyrdd i ddelio â gwrthdaro a sefyllfaoedd anodd
  • Gwybod ble i gael gafael ar adnoddau ychwanegol

 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Caiff y cwrs hwn ei anelu at y rheini sydd am ddatblygu a gwella eu sgiliau hwyluso i’w galluogi i hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn effeithiol gyda dinasyddion, cymunedau, colegau a phartneriaethau.

 

Rhagor o wybodaeth

Codir ffi cofrestru o £21 y pen ar y rheini sy'n cofrestru i gwblhau'r asesiad Agored Cymru

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad