1 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Mae'r gweithdy cyfrifiadura hwn yn cyflwyno myfyrwyr i egwyddorion sylfaenol defnyddio Amgylchedd Meddalwedd R ar gyfer Cyfrifiadura Ystadegol.

Bydd y gweithdy yn ymdrin â 5 thema allweddol:

1). Dadansoddi data ac ystadegau, addasrwydd i’w hatgynhyrchu a'r Amgylchedd Meddalwedd R;

2). Rheoli data;

3). Delweddu Data;

4). Dadansoddi data - y model llinellol cyffredinol;

5). Dadansoddi data - Cyflwyno canlyniadau.

Ar ddiwedd y gweithdy hwn, bydd myfyrwyr wedi cael profiad o egwyddorion sylfaenol trin a dadansoddi data gwyddonol gan ddefnyddio R, at ddibenion archwilio a chadarnhau, cyfleu'r canfyddiadau a storio'r data a'r codau a ddefnyddiwyd er mwyn galluogi eu hatgynhyrchu'n llawn. Bydd y myfyriwr yn dysgu:

1. Mewnforio data i R at ddiben dadansoddi ystadegol; delweddu'r data a chan ystyried y cwestiwn penodol a ofynnir, dewis a chynnal dadansoddiad ystadegol sylfaenol gan ddefnyddio'r model llinellol cyffredinol neu bydd yn gallu penderfynu a yw'n briodol ai peidio.

2. Dehongli'r data a'r dadansoddiadau'n feirniadol a chreu tablau a graffiau gwybodaeth sylfaenol i ddangos canlyniadau mathau gwahanol o fodelau ystadegol sylfaenol.

3. Gallu darparu'r holl ddata a'r codau cyfrifiadurol er mwyn gallu atgynhyrchu'r holl ddadansoddiadau'n llawn.

4. Fformatio'r canlyniadau ar gyfer cyhoeddiad gwyddonol.

5. Gallu dysgu dulliau a phecynnau newydd yn R yn annibynnol.