31 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

poster

Cyfle i fentrau cymunedol Cymraeg i ddod ynghyd i rannu profiadau a syniadau ac i drafod cyfleoedd i gydweithio a dylanwadu ar bolisi cenedlaethol.

4CG, Aberteifi        Antur Stiniog          Antur Waunfawr               Bro 360        

Busnes Cymru                  Canolfan Soar, Merthyr              Campau Caron

Cwmni Bro Ffestiniog      Llety Arall, Caernarfon                Menter Iaith Conwy

Neuadd Caerwedros        Neuadd y Sir, Llandeilo               Partneriaeth Ogwen

Radio Beca                      Pengwern Cymunedol                 Saith Seren, Wrecsam

Tregaroc                  Siop Griffiths, Dyffryn Nantlle             Theatr Troed-y-rhiw

ac eraill...

                                                                Rhaglen y Dydd

10.00yb     Cyrraedd, cofrestru a choffi

11.00         yb     Croeso, cyflwyniadau a chyflwyniad agoriadol: Shan Ashton

12.00         yb     Cnoi cil: Theatr Cydweithredol Troed-y-rhiw

  1.00          yp     Bwrlwm Tregaron: holi mentrau lleol

 2.00yp      Panel holi: Selwyn Williams, Euros Lewis, Cris Tomos   

 3.00yp      Sesiwn weithredol – y camau nesaf: Selwyn Williams

 4.00yp      Gair i Gloi: Shan Ashton

                                                             Noson Lawen Lawen

                                                         8.00yh - Gwesty’r Talbot

                         mewn cydweithrediad â Chwmni Theatr Cydweithredol Troed-y-rhiw.


Iaith Cyf

Y ganolfan cynllunio iaith

Ein gweledigaeth yw cynnal canolfan ragoriaeth mewn polisi a chynllunio iaith sy'n cyfrannu at fywiogrwydd y Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol erail

post@iaith.eu