3 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Yn galw pob blogiwr a darpar flogiwr! A hoffech gael help i roi cychwyn arni a dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas platfformau blogio ar y Rhyngrwyd? Neu a ydych yn flogiwr a hoffai rwydweithio â blogwyr eraill yn yr ardal?

Dewch ymlaen i sesiwn anffurfiol gyda John Behnan.

Rydym yn argymell bwcio'ch lle. Am ddim.

 
Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

events@cletwr.com


Lleoliad y digwyddiad