85 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Hoffai Cyfarwyddwyr YnNi Teg eich gwahodd i ymuno â ni i ddathlu blwyddyn o gynhyrchu ynni yn Nhyrbin YnNi Teg ym Meidrim!

Ymunwch â ni am brynhawn dydd Gwener bleserus, lle bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau i gyfarwyddwyr YnNi Teg, a mwynhau'r golygfeydd. Byddwn hefyd yn dathlu enillydd ein cystadleuaeth 'Enwi'r Tyrbin' trwy ddadorchuddio'r enw am 2.30pm!

Yn dilyn hyn, byddwn yn dychwelyd i Neuadd Ieuenctid Meidrim am luniaeth blasus, wedi'u greu yn lleol, ac i ddatgelu enillwyr Cystadleuaeth Lluniau YnNi Teg!
Bydd bws wenol yn rhedeg at y Tyrbin bob hanner awr, gan ddechrau o 1yh. Bydd y wennol olaf ar gyfer y seremoni enwi yn gadael Neuadd Ieuenctid Meidrim am 2pm!
Ynni Cymunedol Cymru / Community Energy Wales

logo

Community Energy Wales is a not for profit membership organisation that has been set up to provide assistance and a voice to community groups working on energy projects in Wales. We want to help create the conditions in Wales that allow community energy projects to flourish, and communities to prosper.

beca@communityenergywales.org.uk


Lleoliad y digwyddiad