0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith

Noddwyd gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Dymuna Cadeirydd Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith (IALC), Meri Huws, eich gwahodd i dderbyniad arbennig i lansio cynhadledd flynyddol y Gymdeithas ac i estyn croeso i’r Comisiynwyr a’r Ombwdsmyn i Gymru. Bydd y derbyniad hefyd yn gyfle i nodi 50 mlwyddiant Deddf yr Iaith Gymraeg (1967): deddfwriaeth arwyddocaol o safbwynt y Gymraeg a sefydlodd yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg mewn achosion llys ac a balmantodd y ffordd i gyflwyno deddfwriaeth ddiweddarach i gydnabod hawliau siaradwyr Cymraeg.

Siaradwyr:

  • Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad
  • Y Gwir Anrhydeddus Syr David Lloyd Jones, Arglwydd Ustus Apêl

Darperir cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg.

Dymuna'r Comisiynydd ddiolch am nawdd hael Cymdeithas y Cyfreithwyr tuag at y digwyddiad hwn.


Comisiynydd y Gymraeg | Welsh Language Commissioner

Comisiynydd y Gymraeg_Welsh Language Commissioner

Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg.

The principal aim of the Welsh Language Commissioner is to promote and facilitate the use of the Welsh language.

post@cyg-wlc.cymru


Lleoliad y digwyddiad