15 tocyn ar gael

Tocynnau

Aelodau WCVA / WCVA Members
£135.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community
£165.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA
£177.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector
£195.00Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

 

 

Amcanion

Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth

 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:

  • Adnabod a defnyddio elfennau allweddol cyflwyniad rhagorol
  • Bod yn fwy hyderus yn y sgiliau angenrheidiol i roi cyflwyniadau rhagorol
  • Dylunio cymhorthion gweledol yn well ar gyfer cyflwyniadau

 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n rhoi cyflwyniadau o unrhyw fath

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad