10 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mesur eich effaith gan ddefnyddio egwyddorion craidd gwerthuso

 

Amcanion

Eich galluogi i feithrin dealltwriaeth well o werthuso a monitro canlyniadau a’ch helpu i werthuso eich gwaith yn well.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu:

  • adnabod a disgrifio’r canlyniadau y mae prosiect neu weithgaredd yn anelu at eu cyflawni
  • defnyddio’ch dealltwriaeth o egwyddorion craidd gwerthuso i roi mwy o ffocws i’ch gwaith gwerthuso
  • dylunio gwerthusiad o’ch gwaith yn well
  • gweithredu gwerthusiad o’ch gwaith yn well

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â thestunau amrywiol mewn un diwrnod ac mae’n fwyaf addas i bobl sydd â pheth gyfrifoldeb dros werthuso ac sydd â phrofiad cyfyngedig neu ganolradd yn y maes. Nid yw’n addas i ymarferwyr gwerthuso profiadol.

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad