1 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Gwahoddiad i Ddarlith Edward Lhuyd

Nid gormod yw dweud i William Salesbury newid cwrs hanes Cymru.

Yn y llyfr Cymraeg cyntaf a gyhoeddodd, tua 1547, fe’i cawn yn datgan ei ‘faniffesto’ ar gyfer y Cymry. Ond beth sydd gan Salesbury a’i faniffesto i’w ddweud wrthym ni heddiw yn y Gymru gyfoes?

Darlithydd: Yr Athro E. Wyn James

Cadeirydd: Yr Athro M. Wynn Thomas

Cynhelir Darlith Edward Lhuyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Nod y ddarlith flynyddol hon yw dathlu ysgolheictod disglair cyfrwng Cymraeg.

Ceir lluniaeth ysgafn ar ôl y ddarlith. Mynediad am ddim a chroeso cynnes i bawb.


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.


Lleoliad y digwyddiad