0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Rydym yn cynnig £25 i bobl sydd eisoes yn weithgar yn eu cymunedau sy'n gallu cymryd rhan yn y fforwm hwn, gan rannu eu meddyliau a'u profiadau gyda ni.Rydym wedi cael llawer o ddiddordeb yn y digwyddiad hwn felly byddem yn ddiolchgar pe bai un person yn unig yn cofrestru o sefydliad.

Rydym yn llunio rhaglen newydd i annog cymunedau ledled Cymru i feddwl am sut y gall eu cymuned ymateb i'r argyfwng hinsawdd. Os ydych yn aelod o grŵp cymunedol neu elusen o dan arweiniad Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, rydym eisiau clywed eich profiadau, eich barn a'ch awgrymiadau ar sut y gall yr arian hwn gael yr effaith fwyaf yng Nghymru.

Bydd angen i chi gael mynediad i gyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar i ymuno â'n fforwm ar-lein.

Bydd y digwyddiad ar-lein am 15.30-17.00 ar 11/02/2021. Archebwch le drwy gofrestru ar gyfer tocyn a byddwn yn rhannu dolen i ymuno â'r digwyddiad.


Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol / The National Lottery Community Fund

The National Lottery Community Fund logo

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol.  

The National Lottery Community Fund supports the aspirations of people who want to make life better for their communities across the UK. We are responsible for giving out 40% of the money raised by the National Lottery. 

 

wales@tnlcommunityfund.org.uk