36 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Cydymffurfio Prydeinig neu anghydffurfio Cymreig - bore cyfan o drafod y gwahaniaeth a ffyrdd syml o weithredu.

 

 

For Wales see England?

Ar fore Sadwrn 13 Mai bydd pobl yn cwrdd yn y Talbot, Tregaron. Erbyn amser cinio, bydd pob un ohono’ ni wedi dechrau dad-goloneiddio ein hunain, drwy ddysgu ffyrdd syml o feddwl yn annibynnol yn y ffordd Gymreig. Byddwn ni wedi dechrau anghydffurfio yn erbyn grym y canol.

Pam?

Wel, achos bod yn rhaid i rywrai wrthweithio’r meddylfryd “for-Wales-see-England”, sydd ar dwf ar hyn o bryd. A ni yw’r rhywrai hynny.

Shwt?

Mae pethau ymarferol, syml y gallwn ni i gyd eu gwneud er mwyn cael meddwl rhydd, e.e. dysgu shwt ma’ cwestiynu, shwt ma’ gwneud ein diwylliant ni’n fwy gweladwy, shwt ma’ dysgu ein hanes ni’n hunain a llawer mwy...

Pryd a ble?

Cymanfa Gwneud Gwahaniaeth radiobeca.cymru: Shwt ma’ dad-goloneiddio ein hunain?

Bore Sadwrn 13 Mai 2017, Gwesty’r Talbot, Tregaron o 9.30am hyd 1pm. Rhaid cofrestru o flaen llaw, ac mae lle i 50 yn unig, felly cyntaf i'r felin! Croeso i bawb. 

Hefyd!

Yn ogystal â bore llawn ymarferion, bydd pawb yn cael llawlyfr poced 'shwt ma' dad-goloneiddio ein hunain' am ddim i fynd adre gyda nhw.


radiobeca.cymru

logo Radio Beca

Cyfrwng i wneud gwahaniaeth yn y gorllewin.

radiobeca.cymru


Lleoliad y digwyddiad