62 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mae Trac Cymru yn elusen gofrestredig ac mae Gwobrau Gwerin Cymru 2023 yn cael eu hariannu gan werthiant tocynnau yn unig. Rydym yn eich annog i brynu'r tocyn 'Supporting Ticket' os gallwch, i gefnogi'r digwyddiad gwych hwn.

*********************

Mae Gwobrau Gwerin Cymru yn dathlu a hyrwyddo cerddoriaeth Cymru ar ei lefel uchaf.

Bydd y Noson Wobrwyo yn Neuadd Hoddinott y BBC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd ar y 20fed Ebrill. Bydd y noson yn cynnwys perfformiadau byw gan rai o’r enillwyr, gyda BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru yn darlledu rhaglenni wedi’u recordio ar y noson.

Mae Gwobrau Gwerin Cymru yn bartneriaeth rhwng Trac Cymru (elusen datblygu gwerin Cymru), BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac unigolion arwyddocaol o fyd cerddoriaeth werin Gymreig.

 


Trac Cymru

Datblygu Traddodiadau Gwerin

Folk Development For Wales

[email protected]


Lleoliad y digwyddiad