23 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Gwahoddiad Deialog Diwydiant

Cyfrannwch i'r drafodaeth ar anghenion sgiliau'r diwydiant gydag arweinwyr blaenllaw i lunio addysg gweithlu'r dyfodol.

Digwyddiad rhwydweithio i gyflogwyr, darparwyr prentisiaethau a sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

Dan sylw:

  • Pa brofiadau a chyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr dwyieithog?
  • Beth yw anghenion y diwydiant a chyflogwyr?
  • Beth yw’r bylchau o ran sgiliau a hyfforddiant?

Anogir cyflogwyr y diwydiant, penaethiaid adran, cynllunwyr cwricwlwm a darlithwyr neu ymarferwyr i fynychu.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael. Darperir lluniaeth.

Cofrestru ar wefan tocyn.cymru

Am fanylion pellach cysylltwch ag Adam Jones, trwy anfon e-bost at a.jones@colegcymraeg.ac.uk

Trefnir ar y cyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac S4C.


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydweithio â cholegau addysg bellach, darparwyr prentisiaethau a phrifysgolion wrth sicrhau a datblygu rhagor o gyfleoedd i ddysgwyr a myfyrwyr Cymru astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Coleg yn darparu ysgoloriaethau i fyfyrwyr sydd yn astudio eu cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn darparu grantiau pynciol i brifysgolion ddatblygu eu darpariaeth ddwyieithog. 

Mae'r Coleg wrthi yn datblygu ei waith yn y sector ôl-16 sy'n cwmpasu darparwyr Addysg Bellach a Phrentisiaethau. 

e.williams@colegcymraeg.ac.uk


Lleoliad y digwyddiad