0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Llun: ffigurau amddiffyn dwylo

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod y weminar

Hysbysu mynychwyr o’r Cod Ymarfer Diogelu a gyhoeddwyd yn ddiweddar a sut y gallai gael ei roi ar waith. 

Canlyniadau Dysgu

  • i ymgyfarwyddo mudiadau â’r canllawiau defnyddiol hyn   

I bwy mae’r sesiwn

Swyddogion diogelu, ymddiriedolwyr diogelu arweiniol neu bobl eraill â chyfrifoldebau diogelu mewn mudiadau nad ydynt fel arall wedi’u cynnwys mewn canllawiau statudol (e.e. ni fyddai’r digwyddiad hwn yn berthnasol i ofal plant cofrestredig). 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

[email protected]