Bwriad Prosiect 15 yw dathlu llwyddiannau unigolion ysbrydoledig sy’n siarad Cymraeg.  Mae yna siaradwyr Cymraeg sy’n gysylltiedig  â sefydliadau mwyaf blaenllaw’r byd, brandiau byd-eang ac unigolion mewn galwedigaethau blaenllaw.

Mi fydd “Prosiect 15” yn gwahodd 6 siaradwr o'r maes 'amgylcheddol' y tro hwn i roi 15 munud o ddarlithoedd ysbrydoledig am eu profiadau mewn arddull darlithoedd TED - cyfle felly i ledaenu’r negeseuon amgylcheddol ac ieithyddol.

Y Siaradwyr:

Dafydd Iwan, Elin Rhys, Grant Peisley, Erin Owain, Duncan Brown a Guto Owen.  


Renew Wales/Adfywio Cymru

Supporting people to act against climate change.  Yn cefnogi pobl i weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Renew puts communities in touch with peer mentors who are willing to share their knowledge and experience to inspiresupport and enable others, and stimulate action on climate change at a community level. 

Mae Adfywio Cymru yn cefnogi cymunedau a grwpiau i fynd i'r afael  ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, a mentora. 

info@renewwales.org.uk