14 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

logo IAITH

Nod y cwrs:

Ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus, clir a chywir.

Amcanion y cwrs:

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi cael cyfle i:
Adolygu nifer o reolau gramadeg
Rhoi prawf ar eich sgiliau ysgrifennu
Cymhwyso'r wybodaeth ar gyfer eich gwaith bob dydd a chynhyrchu darnau ysgrifenedig rydych yn falch ohonynt.

Mae'r cwrs yn cynnwys nifer o agweddau, er enghraifft,

Defnyddio geiriadur yn effeithiol
Y treigladau
Yr arddodiaid a'r fannod
Dyblu'r 'n'
Ysgrifennu Cymraeg clir
Gwirio dogfennau gyda chymorth electronig

Caiff yr hyfforddiant ei seilio ar gyfres o weithgareddau ymarferol sy'n help i fagu hyder a chynyddu sgiliau.


Iaith Cyf

Y ganolfan cynllunio iaith

Ein gweledigaeth yw cynnal canolfan ragoriaeth mewn polisi a chynllunio iaith sy'n cyfrannu at fywiogrwydd y Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol erail

[email protected]