699 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Wedi digaloni na fedrwch fwynhau pantomeim, neu sioe arbennig byw y Nadolig hwn? Wel, peidiwch poeni! Mae Martyn Geraint a'i ffrindiau Meilyr a Siani Sionc wedi creu sioe arbennig AR-LEIN, ac mae Mentrau Sir Gâr yn eich gwahodd chi!!

Cofrestrwch nawr i dderbyn y linc i'r sioe pan fydd ar gael ar-lein o'r 19eg - 31ain o Ragfyr 2020.

Disappointed you won't be able to enjoy a live pantomime or special Christmas show this year? Wel, don't worry!! Martyn Geraint and his friends Meilyr and Siani Sionc have created a special ONLINE show, and Mentrau Sir Gâr are inviting you!!

Register now to receive the link to the show which will be available online from the 19th - 31st of December 2020. 


Menter Dinefwr

Menter Dinefwr

Menter iaith a datblygu cymunedol

Welsh language and community development enterprise

[email protected]