0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Amserlen: Ymunwch â ni i ddysgu mwy am Warchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron a gwaith Prosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE. Ar gyfer Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd eleni, ymunwch â'r tîm am dro a dysgu mwy am gors Cors Caron a'i rôl wrth helpu'r amgylchedd, bywyd gwyllt a phobl.

Lleoliad: Maes Parcio Ymwelwyr Cors Caron. Cyfarfod 15 munud cyn dechrau'r daith.

Cost: am ddim

Nodyn: Gwisgwch ddillad addas i’r tywydd. Dewch â het haul a hufen haul os yw'r tywydd yn gynnes, dewch â dillad gwrth-ddŵr a dillad cynnes os yw'r tywydd i fod yn wlyb.

Ariennir Prosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE gan grant rhaglen LIFE yr UE a Chyfoeth Naturiol Cymru, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. (LIFE16 NAT / UK / 000646).

Cyswllt: Dana Thomas, Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu LIFE  [email protected]


Natural Resources Wales

LIFE

Mae prosiect Cyfoeth Naturiol Cymru Adfywio Cyforgorsydd Cymru LIFE+ yn derbyn cymorth hael gan Raglen Natur a Bioamrywiaeth LIFE+ yr Undeb Ewropeaidd. Prosiect: LIFE16 NAT/UK/000646.

Natural Resources Wales' New LIFE for Welsh Raised Bogs LIFE+ project is generously supported by the European Union LIFE+ Nature and Biodiversity Programme. Project: LIFE16 NAT/UK/000646.

[email protected]