19 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Lluniau o'r beirdd

REIC x Y Stamp: Perfformiad Barddoniaeth a’r Gair Llafar

REIC x Y Stamp: Aithris Duanaireachta agus Filíochta

Noson amlieithog o farddoniaeth a’r gair llafar i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched ac i archwilio’r cysylltiadau byw rhwng beirdd o Iwerddon a Chymru.

Gan gynnwys perfformiadau gan Ciara Ní É, Dairena Ní Chinnéide, Sionnain Ní Ghréacháin, Taylor Edmonds, Llio Maddocks a Sian Miriam yn Gymraeg, Gwyddeleg a Saesneg.


Wales Arts International

Wales Arts International

 

Wales Arts International is the international agency of the Arts Council of Wales.

We provide advice and support to artists and arts organisations from Wales who work internationally. We are a contact point for international artists organisations and agencies working in or connecting with Wales.

 

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yw asiantaeth ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Gymru sy'n gweithio'n rhyngwladol. Rydym yn bwynt cyswllt i artistiaid, sefydliadau ac asiantaethau rhyngwladol sy'n gweithio yng Nghymru neu sy'n cysylltu â hi.

scarlet.berry@wai.org.uk


Lleoliad y digwyddiad