47 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Mae Alis Hawkins a Katherine Stansfield yn ysgrifennu ffuglen hanesyddol sy’n delio ag ystod eang o gyfnodau amser, o’r canoloesol i ddechrau’r ugeinfed ganrif, ac maent yn rhannu angerdd am gymunedau gwledig ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Yn y digwyddiad ar-lein yma, bydd y ddwy yn trafod beth yw ffuglen hanesyddol (a beth nad ydyw!), y dulliau ymchwil maent yn eu defnyddio a sut maent yn troi eu darganfyddiadau yn straeon gafaelgar, heriau a chyfleoedd ysgrifennu ffuglen sydd wedi ei osod yn y gorffennol, a byd llofruddiol ffuglen trosedd hanesyddol.

Bydd y sesiwn yn para rhyw 40 munud gydag amser wedyn ar gyfer sesiwn holi ac ateb.

Cyflwynir y digwyddiad yn Saesneg.